Våre Vilkår

Følgende kjøpsvilkår gjelder for salg av barne- og babyprodukter og annen løs eiendom (heretter kalt produktene) av With Love AS, organisasjonsnummer 917 594 015 (heretter kalt With Love), om ikke annet er spesielt avtalt skriftlig mellom den respektive kunden (heretter kalt kunden) og With Love.

Produkter

Produktene som selges av With Love kan brukes i Norge. På With-Love.no har visse produkter en tilhørende instruksjonsfilm, for eksempel monteringsinstruksjon.

Bestilling

Bestilling av produktene skjer via nettbutikken With-Love.no. Ved bestilling er kjøpet bindende først når With Love bekrefter bestillingen gjennom en faktura eller ordrebekreftelse på e-post. With Love inngår ikke avtale med mindreårige (under 18 år) uten foresattes godkjennelse. With Love reserverer seg for feil i informasjon samt feil i spesifikasjon, på samtlige produkter i With Loves sortiment av produkter og tjenester. All bildeinformasjon skal ses på som illustrasjoner, og kan ikke garanteres å være varens eksakte utseende og karakter. Ved eventuelle feil i lagerstatus, forbeholder With Love seg retten til å korrigere dette i etterkant. Dette innebærer blant annet at om et produkt i With Loves sortiment har utgått eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig innenfor rimelige tiltak, er With Love ikke skyldig å oppdrive et slikt produkt til tross for at kunden har bestilt det. Når kunden har lagt en bestilling kan With Love ikke endre bestillingen, returvilkårene gjelder.

Leveringsvilkår

På With-Love.no er merverdiavgift (MVA) alltid inkludert i angitt pris. Fraktkostnad kommer i tillegg ved bestilling av produkter. Fraktkostnaden er fast. With Love leverer produktene i samarbeid med Bring. With-Love.no leverer kun innenfor Norge. Leveringstiden er normalt 2 til 4 arbeidsdager, avhengig av om produktene finnes på With Loves lager eller om de bestilles på anmodning direkte fra leverandørens lager. Produktenes aktuelle lagerstatus står angitt på With-Love.no under hvert spesifikke produkt. Ved bestilling av innkommende produkter avventer vi først leveranse til With Loves lager før kundens bestilling sendes i en og samme leveranse.

Ved utlevering/levering av produktene skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Kun personen med navnet på pakken kan hente den hos post-i-butikk.

Dersom kunden velger å ikke hente ut bestilte produkter debiteres kunden et administrasjonsgebyr på 349 kroner. Om leveransen blir forsinket informeres kunden via e-post eller telefonsamtale fra With Love. Kunden har alltid rett til å heve kjøpet ved langvarige leveranseforsinkelser. Heving av kjøp skal skje skriftlig via e-post til With Loves kundeservice (kontakt@with-love.no). With Love betaler tilbake totalsummen senest 14 dager etter at skriftlig beskjed om heving av kjøpet er mottatt. Det kan finnes tilfeller som gjør det umulig å fullføre bestillingen, for eksempel om en leverandør ikke kan levere varene. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alle erstatningskrav til kunden gjeldende leveranseforsinkelser.

Kunden har ansvar for å gi beskjed til vår kundeservice innen kort tid ved eventuelle transportskader eller feil. With Love ber kunden å kontakte kundeservice så fort som mulig etter at du har oppdaget transportskade, slik at vi kan håndtere saken. Kunden er ansvarlig for å åpne og inspisere produktenes tilstand straks etter at de er mottatt. Ved en transportskade eller feil skal kunden kontakte kundeservice på e-post: kontakt@with-love.no. Kunden får ikke bruke det skadede eller feilaktige produktet, og kunden må beholde produktets emballasje, slik at hele pakken og varen kan kontrolleres ved behandlingen av den rapporterte skaden.

Force majeure

Er With Love forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, hevdes force majeure. Som force majeure regnes eksempelvis brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt. I et slikt tilfelle er With Love fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Priser & Betaling

De priser som oppgis på With-Love.no er inklusive merverdiavgift (MVA). Fraktkostnad kommer i tillegg. Fraktkostnaden vil stå i den totale summen for produktene.

Kampanjetilbud på produkter gjelder så langt lageret rekker, om ikke noe annet oppgis av With Love.

Rabattkoder kan kun brukes en av gangen, og kan ikke kombineres med hverandre i samme kjøp.

Betalingssikkerhet

With Love garanterer at de betalingsalternativene som tilbys hos With Love.no er trygge. With-Love.no tilbyr en sikker betaling via Paypal, enten via Paypal konto eller kort. With Love håndterer aldri kundens kortinformasjon.

Sikkerhet & Personvern

All håndtering av kundens informasjon skjer kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Ved kundens registrering og bestilling godkjenner kunden at With Love lagrer og bruker kundens informasjon for å fullføre sine engasjement mot kunden. With Love lagrer en viss kommunikasjon som With Love har med kunden via telefon eller e-post, for å kunne oppfylle den service som kunden forventer seg av With Love.

With Love vil aldri utlevere kundens personopplysninger til tredjepart. Jfr. Personvernloven har kunden rett til å få den informasjonen som selskapet har registrert. Om informasjonen er feil, ufullstendig eller irrelevant kan kunden begjære at informasjonen skal rettes eller fjernes.

Angrerett

Kunden har alltid 14 dagers angrerett jfr. Angrerettloven. Angreretten gjelder kun om produktet er i uforandret stand. Angrefristen løper fra den dagen kunden mottar varen. With Love betaler tilbake din kjøpesum senest 14 dager etter at det returnerte produktet har ankommet With Love.

Kunden står for fraktkostnaden ved retur. Kunden skal returnere produktet i uforandret tilstand, i original emballasje. Kunden får fraktdokumentene og returadresse ved å kontakte vår kundeservice på e-post: kontakt@With-Love.no.

Om kunden vil bytte et produkt skal produktet returneres, etter det vil With Love betale tilbake kjøpesummen og kunden kan legge en ny bestilling.

Garanti & Reklamasjonsrett

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)

With Loves produkter kommer stort sett med 1 års garanti og 2 års reklamasjonsrett. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides reklamasjonsfristen til fem år. Alle garantier gjelder i Norge.

Produktgarantien dekker kun fabrikasjonsfeil som fantes på produktet ved levering. Fabrikasjonsfeil skal konstateres av With Love, hvor kunden får fri reparasjon eller alternativt nytt produkt. Produktgarantien gjelder ikke om vi ikke kan finne noen feil på produktet, eller om kunden har forårsaket skaden selv. Produktgarantien gjelder ikke ved håndteringsfeil, feilinstallert produkt eller feil som oppstår ved eller etter egen forandring på produktets funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering eller annen endring av produktet.

Kundens faktura eller kvittering gjelder som garantibevis.

Fødselsgaranti

With Love gir kunden fødselsgaranti på alle produkter. Garantien gjelder opp til 4 uker etter fødselsdatoen. Garantien innebærer at kunden har rett til å returnere produktene om graviditeten eller fødselen ikke skulle gå bra. Ved bruk av fødselsgarantien skal produktene være ubrukte og kunden skal kunne fremvise legeerklæring. Produktene skal returneres i originalforpakning.

Reklamasjon & Servicehenvendelser

Ved reklamasjon-, service- og garantihenvendelse skal kunden alltid kontakte With Loves kundeservice via e-post: kontakt@With-Love.no.

Ved reklamasjon skal With Loves egne fraktdokumenter benyttes. Kunden får fraktdokumentene ved å kontakte With Loves kundeservice. With Love kan ikke erstatte fraktkostnad om kunden har sendt en reklamasjon på egenhånd, uten å ha kontaktet With Loves kundeservice først.

Servicehenvendelser ved eventuelle feil, skader og lignende som har oppstått skal betales av Kunden, jfr. Konsumentskjøpsloven og Kjøpslovens regler.

Ved reklamasjon skal kunden sende produktene til With Love på adresse: Sagaveien 12a, 3274 Larvik (kunden skal alltid henvende seg til With Loves kundeservice for å få fraktdokumentene).

Tvister & Lovvalg

Etter disse allmenne vilkår skal norsk rett anvendes. Ved en eventuell tvist følger With Love Forbrukerrådet/forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%

Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon

Allmenne vilkår finner du her

Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

Om kunden har spørsmål om With Loves allmenne vilkår skal kunden kontakte With Loves kundeservice via e-post: Kontakt@With-Love.no.